Aanpassingstraject

Stap 1: Informatie en gehoortest
Het eerste bezoek aan Hoorbegrip zal meestal bestaan uit een verkennend gesprek, en ,als dat nog niet gebeurd is, een gehoortest. Dit is altijd gratis en geheel vrijblijvend.

Stap 2: De oorarts
Indien nodig verwijzen wij u naar een K.N.O.-arts.

Stap 3: De keus van een hooroplossing
Om tot een goed beeld van uw hoorprobleem te komen wordt er eerst een uitgebreide vragenlijst met u doorgenomen. Daarbij wordt gekeken in welke categorie u volgens uw zorgverzekering wordt ingedeeld en volgt de keus voor een hoortoestel. Aan de hand daarvan wordt er een prijsopgave gemaakt. Zo nodig maken we een afdruk van het oor ten behoeve van een oorstukje. Tenslotte bestellen we de gewenste toestellen.

Stap 4: Aanpassing van het hoortoestel
Tijdens deze afspraak worden de hoortoestellen aangemeten en de bediening uitgelegd. In de meeste gevallen zullen de toestellen met behulp van een softwareprogramma worden ingesteld. Ook wordt er geoefend met het in- en uitdoen van de toestellen.
Hierna volgt een proefperiode en gaat u de toestellen thuis in diverse situaties testen. Het is de bedoeling dat u in deze tijd de toestellen zoveel mogelijk draagt om ervaring op te kunnen doen.

Stap 5: Bijstellen van het hoortoestel
Uw ervaringen van de afgelopen weken worden doorgesproken en aan de hand hiervan naar wens bijgesteld.

Stap 6: De afronding en aanschaf
Als de toestellen voor u naar tevredenheid zijn ingesteld wordt ter controle nog getest hoe het verstaan met de toestellen is en gaat u over tot aanschaf van de toestellen.